FIRMA  IN-SYSTEM

Oferta - Instalacje elektryczne

Zakres usług instalacji elektrycznych:

układanie przewodów / kabli

montaż gniazd, opraw oświetleniowych,

montaż rozdzielni elektrycznych

wykonywanie pomiarów

Instalacje wykonujemy rzetelnie, według określonych harmonogramów.

Wykonujemy instalacje, usuwamy awarie oraz wykonujemy kompleksowe pomiary elektryczne. Posiadamy odpowiednie uprawnienia. 

Trochę praktycznych rad …

Instalacja elektryczna w domu zwana również instalacją odbiorczą ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju odbiorników elektrycznych używanych w gospodarstwie domowym w sposób wygodny i bezpieczny.

Instalacja domowa jest zespołem różnorodnych elementów elektrycznych połączonych ze sobą przewodami. Dzieli się ona na obwody zasilające poszczególne urządzenia - lub ich grupy - nazywane odbiornikami .

Liczba obwodów w domowej instalacji zależy od rozmieszczenia gniazd i punktów oświetleniowych oraz rodzaju i mocy urządzeń elektrycznych. Każdy obwód chroniony jest oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowo - prądowym o prądzie nominalnym dobranym do obciążenia tego obwodu - zwykle 6 - 16 A. Moc urządzeń zainstalowanych w jednym obwodzie nie może przekraczać 3,5 kW, a liczba punktów oświetleniowych nie może być większa niż 20, natomiast gniazd wtykowych nie więcej niż 10.

W domowych instalacjach elektrycznych rozprowadzenie przewodów może odbywać się w rurkach instalacyjnych przykrytych tynkiem, bezpośrednio w warstwie tynku, w listwach instalacyjnych lub na powierzchni ściany.

Dobór przekroju przewodów uzależniony jest przede wszystkim od przewidywanego obciążenia w danym obwodzie. Przy długich przewodach uwzględnia się także spadki napięcia przy nominalnym obciążeniu. Praktycznie większość obwodów w instalacjach domowych wykonuje się przewodami o przekroju 1,5 mm2 lub 2,5 mm2. Jedynie zasilanie odbiorników o dużej mocy, jak też doprowadzenie energii elektrycznej do obiektów poza budynkiem mieszkalnym (np. garażu, budynku gospodarczego) wykonywane jest przewodami o większym przekroju.

Rozdzielnica główna, która pełni funkcję centrali sterująco - zabezpieczającej powinna być zlokalizowana w pobliżu wejścia do domu w miejscu łatwo dostępnym. Najczęściej montowana jest wiatrołapie lub hollu. Wielkość rozdzielnicy określa liczba modułów aparatury możliwych do zainstalowania w jej wnętrzu, co z kolei zależy od stopnia rozbudowania instalacji domowej. W domach jednorodzinnych rozdzielnica powinna umożliwiać zamontowanie przynajmniej 24 modułów, a także uwzględniać wolne miejsca na ewentualną rozbudowę instalacji.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych i łączników oświetleniowych. Ich ilość i usytuowanie zależy od użytkowanych w domu odbiorników elektrycznych i ich rozmieszczenia. W praktyce nigdy nie udaje się w pełni przewidzieć gdzie powinny być umieszczone. Dlatego warto przewidzieć możliwość łatwej rozbudowy instalacji np. poprzez ułożenie przewodów z zasilaniem dwustronnym. Standardowe wysokości umieszczenia wyłączników to 1,4 m od podłogi, a gniazd w pokojach - 0,3 m w kuchni i łazience - 1,2 m.

 
 

Wykonujemy montaż instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych, blokach, kamienicach, magazynach oraz obiektach użyteczności publicznej. 

Kompleksowe usługi z zakresu instalacji elektrycznych, poprzez dobór urządzeń oraz wykonawstwo. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie i wykonujemy z należytą starannością. 

 

 

 

  

Systemy Sygnalizacji

 

 

Włamania i Napadu

 

 

 

Prowadzimy działalność także w zakresie projektowania,

 

 

 

 

montażu i konserwacji systemów telewizji przemysłowej CCTV

 

 

 

 

 

 

 

Instalacje elektrotechniczne

 

 

na obiektach telekomunikacyj